EpoMaster X1 med touch-skjerm og skruknotter gir deg full kontroll over spreder og spredebildet. Dette er den mest avanserte fjernbetningen til Epoke spredere, og brukes spesielt til kombispredere og rene lakespredere. Den er forberedt for dataoppsamling.