Epoke Virtus er en ren væskespreder som legger ut væske via spredebom med variable Spratronic-dyser.
Sprederen er moduloppbygget og settes sammen av tanker på 2.500 ltr. Det er kun kastebilen som setter begrensning på størrelsen! Det kan også leveres spreder på semihenger for ekstra stor kapasitet.

Pumper med høy kapasitet, Spratronic-dyser og veiavhengighet sikrer at riktig mengde saltløsning legges i riktig bredde. Bredden kan justeres asymmetrisk 3-11 mtr, med trinn av 1 mtr. av gangen. 

Hastighet 10-90 km/t.