TKB sprederen - den profesjonelle etterhengende lastebilsprederene for strøing av gater og veier, hvor det stilles store krav til nøyaktighet og ensartet utlegging av sand, split og klorkalsium. Sprederen er kjent for å takle vanskelige masser!

TKB-sprederen tilkobles vanlige lastebiler, mindre arbeidsbiler (lagbiler) og Unimog med tipp-plan. Sprederen leveres med omrører og luft fjernbetjening av strømekanisme og mengdedosering.

Sprederen er 100% automatisk veiavhengig fra egne kjørehjul.

Sprederens kapasitet begrenses kun av lastebilens egen lasteevne. Da fallhøyden, det vil si avstanden mellom utleggervalsen og asfalten, er liten, er sprederen lite følsom for sidevind og turbulens bak lastebilen. Dette sikrer at den utlagte mengden ender der den skal, nemlig på veien.