Epoke Highflow pumpestasjon for fylling av saltløsning på spredere. Består av pumpehus og styresystem med fyllestopp og motorvern.

Det kan velges fyllehastighet 800 l/min eller 1400 l/min.