Epoke EpoMix 20 er automatisk blandeanlegg for blanding av saltlake. Blandekapasiteten er opp til 5000 ltr. pr. time. 

Dette er en "fast" installasjon som kobles til vann og strøm. Salt må fylles i blandekaret som rommer 5 m3. Det kan leveres overramme på 60 cm. som gjør at salt må fylles sjeldnere. Anlegget blander saltlake automatisk til karet er tomt for salt eller til lagertanken er full. Blandeprosessen overvåkes elektronisk og sikrer at riktig saltprosent på blandingen ender i lagertanken. 

Anlegget leveres med blandekar, separat el-skap med styring, lystårn for visuell inspeksjon av drift, pumpe som frakter saltlaken over til tank, samt pumpe for å fylle på spreder. Vi kan nå tilby fyllepumpe til spreder med høyere kapasitet enn tidligere! Dette er meget driftsikre anlegg som krever lite vedlikehold og som sikrer vinterdriften.