Epoke Epomix blandeanlegg for blanding av saltlake. Blandekapasiteten er opp til 2500 ltr. pr. time. 

Dette er en "fast" installasjon som kobles til strøm og vann. Anlegget blander selv saltlake, men det kreves oftere tilsyn da anlegget ikke er utstyrt med automatikk som stanser blandeprosessen når karet er tomt for salt. Anlegget leveres med sirkulasjonspumpe og pumpe for å fylle lagertank og spreder. Vi kan levere lagertanker i størrelser fra 2.000 - 100.000 ltr.