Epoke AST Kombi for utlegging av sand, salt, befuktet salt og saltløsning.

Det leveres beholderstørrelser for tørrstoff i 3-9 m3, og væsketanker 1.850-15.000 liter.

Oppbygningen er modulbasert, og det kan derfor kombineres tørrstoff og væske i mange varianter! 

AST Kombi leveres med 2 ulike metoder for utlegging av saltløsning. 

Epoke AST kombi 4900

AST kombi 4900 leveres med Epokes patenterte spredeskive der væske og tørrstoff spres hver for seg eller i kombinasjon. Væskespredningen skjer via spesielle rør som er designet for optimal dråpestørrelse for å sikre at væske spres i den bredden den skal.

Epoke AST kombi 4902

AST kombi 4902 leveres med normal spredeskive for tørrstoff og befuktet salt. For utlegging av ren væske leveres denne med dysebom bak med variable Spratronic-dyser som kan styres asymmetrisk i trinn av 1 mtr.