Epoke AST 3810

Epoke Sirius AST 3810 drives enten via eget kjørehjul, lastebilens egen hydraulikk eller ved egen dieselmotor montert på sprederen.

Leveres i beholderstørrelser 3-9m3 , og eventuelt med befuktningsanlegg.

Sprederen monteres i lastebilens plan eller på krokramme.

Epoke spredere er veiavhengig og bredde-mengde kompensert. Sprederne styres fra førehytten med fjernbetjening forberedet for dataoppsamling. Det kan også leveres EpoSat GPS-styrt strøing.

Sprederne leveres med det unike Epoke doseringssystemet med omrører, utleggervalse og ubelastet transportbånd som via tallerken sikrer en nøyaktig og ensartet utlegging av alle materialer som sand, split, tørt salt eller befuktet salt