HOLMS SP er for de virkelig tøffe jobbene på de store hjullasterne.

Holms SPs konstruksjonen er solid med To kraftige direktevirkende hydraulikkmotorer for en oljegjennomstrømning som passer til de større hjullasterne. Det trengs ikke støttehjul til denne feievalsen. 

Fritt frem for å gjøre rent på sagbruk, havner, avfallsparker eller anlegg!

HOLMS SP leveres i tre bredder. Standardvarianten leveres med hydraulisk eller el-hydraulisk skråstilling, svetteskjerm, høyde- og tilteindikator, parkeringsstativ og kroker . 

Som tilleggsutstyr fås befuktningsanlegg og trådløs fjernbetjening.