FMH klippehode med T-kniver / klubber

FMH klippehode leveres med T-kniver / klubber for de grovere oppgavene. Dette er spesielt egnet til å kutte grener og tykt buskas.
Leveres som standard 1,2 m, men kan også leveres som 1,5 m. Kan utstyres med Hardox-innlegg innvendig for bedre beskyttelse.