Overlevering av ny Brock Vs12 feiebil til Mesta AS

Mesta Rde 2024jpg
Mesta AS overtok nylig enda en Brock VS12, dette eksemplaret skal gå for avdelingen i Råde.