Strøsandsilo

Strøsandsilo med ståltak og stativ.

Strøsandsilo med ståltak er beregnet for kranbil med grabb. Taket løftes ned på bakken og singel grabbes fra bil og henger opp i siloen. Dette sørger for leveranse av tørr singel.
Varmeelementer kan leveres for å hindre kondensproblemer ved vekslende vær. Det monteres
2 stk 1000 Watt elementer innvendig i nedre del av siloen. Tappeluken er sideforskyvbar for at sprederen skal fylles enklere. 

Stativ leveres i høyder 1,5 – 1,7 – 2 – 3,1m.