Epoke etterhengende

Små effektive spredere for manuell strøing for hånd, eller tilkoblet minitraktorer.

Begge typer sikrer en effektiv og ensartet utlegging av strømaterialet.

Strømateriale: Sand, split og salt.

Veiavhengige fra kjørehjulene.

SKE sprederne strør hurtig og effektivt veier, gater, sykkel- og gang-veier, fortau og lignende.

Strømateriale: Sand, split og salt.

Sprederne kan tilkobles trekkroken på kjøretøyer som traktorer, Landrovere, Unimog, og mindre lastebiler. Veiavhengig fra kjørehjulene.

Leveres som standard med omrører som sikrer et jevnt og fint utlagt strømateriale

ITM sprederne er ideelle til strøing av fortau, sykkel- og gangstier, fabrikkanlegg, parkeringsplasser og lignende.

Strømateriale: Sand, split og salt.

Sprederne er robuste og kan kobles til små traktorer og biler med trekkrok/hengerfeste. Kan også leveres med spesialbeslag for truck. Veiavhengig fra kjørehjulene.

TK sprederen - den profesjonelle etterhengende lastebilsprederene for strøing av gater og veier, hvor det stilles store krav til nøyaktighet og ensartet utlegging av sand, split og klorkalsium.

TK-sprederen tilkobles vanlige lastebiler, mindre arbeidsbiler (lagbiler) og Unimog med tipp-plan. Sprederen leveres medomrører og luft fjernbetjening av strømekanisme og mengdedosering.

Sprederen er 100% automatisk veiavhengig fra egne kjørehjul.

Sprederens kapasitet begrenses kun av lastebilens egen lasteevne. Da fallhøyden, det vil si avstanden mellom utleggervalsen og asfalten, er liten, er sprederen lite følsom for sidevind og turbulens bak lastebilen. Dette sikrer at den utlagte mengden ender der den skal, nemlig på veien.