...

Kosteringer

R_DSC_1297.jpg

Vi leverer kosteringer til alle typer feiemaskiner!

Rette ringer i polypropylen, brukes gjerne med mellomringer for at børstevalsen ikke skal bli for tett.

Rette ringer i stål, lengre holdbarhet, kan brukes alene på valsen eller kombineres med  

polypropylenringer.

Beeline- ringer i polypropylen, der innvendig ring er ruglete, brukes uten mellomringer og man oppnår en mindre tett børstevalse.

I tabellen under vises ulike dimensjoner på kosteringer:VARENR:  VARENAVN:  DIMENSJONER 
   Ytre/indre 
3330075-1  Kosteringer – poly     300/75 
  
33320110-1  Kosteringer – poly     320/110 
33320110-2  Kosteringer – stål     320/110 
  
3335075-1  Kosteringer – poly     350/75 
3335075-2  Kosteringer – stål     350/75 
3335075-3  Kosteringer – nylon     350/75 
33350110-1  Kosteringer – poly     350/110 
  
33400110-1  Kosteringer – poly     400/110 
33400110-2  Kosteringer – stål     400/110 
33400125-1  Kosteringer – poly     400/125 
33400125-2  Kosteringer – stål     400/125 
33400150-3  Mellomring Schørling valse 324-3/325-3     400/150 
     
33450110-1  Kosteringer – poly     450/110 
  
33500110-1  Kosteringer – poly     500/110 
33500110-2  Kosteringer – stål     500/110 
33500125-1  Kosteringer – poly     500/125 
33500125-2  Kosteringer – stål     500/125 
  
33600175-1  Kosteringer – poly     600/175 
33600175-2  Kosteringer – stål     600/175 
33600175-14  Kostering Bee-Line, poly     600/175 
33600220-1  Kosteringer – poly     600/220 
33600255-1  Kosteringer – poly      600/255 
33600200-14  Kosteringer - poly Bee Line      600/200 
33600255-14  Kosteringer - poly - BeeLine     600/255 
  
33700175-14  Kosteringer-  poly Bee Line 2-tapper     700/175 
33700175-14-1  Kosteringer poly Bee Line 1 tapp     700/175 
33700175-1  Kosteringer – poly     700/175 
33700175-2  Kosteringer – stål     700/175 
33700255-1  Kosteringer – poly     700/255 
33700255-2  Kosteringer – stål     700/255 
33700255-14  Kosteringer – poly BeeLine      700/255 
33700255-24  Kosteringer – stål   BeeLine     700/255 
33700300-1  Kosteringer – poly     700/300 
33700300-2  Kosteringer – stål     700/300 
  
33750200-14  Kosteringer-poly  BeeLine     750/200 
  
33800175-14  Kosteringer - poly Bee Line      800/175 
  
33915175-1  Kosteringer – poly     915/175 
33915255-1  Kosteringer – poly     915/255 
33915255-2  Kosteringer – stål     915/255 
33915255-14  Kosteringer – poly BeeLine     915/255 
  
3375  Avstandsring     75 
33110  Avstandsring     110 
33125  Avstandsring     125 
33175  Avstandsring     175 
33255  Avstandsring     255 
33300  Avstandsring     300 
...