...

2011

Klippere med egen motor

Vi har merket større og større etterspørsel etter kantklippere med egen motor. Vi har over 30 års erfaring, samt var de første i Norge den gang til å levere slike klippere, hovedsakelig til Statens Vegvesen og kommuner, samt noen entreprenører.

Nå har vi, i samarbeid med vår danske leverandør FM-Maskiner, igjen tatt opp dette konseptet. Klipperen har fått et meget profft og brukervennlig design, og vi er meget fornøyde med resultatet.

I 2011 har vi levert klippere med egen motor, og har i tillegg fått bestilling for 2012!  

Les mer om klipperen

Funksjonskontrakter

Vinnere av funskjonskontrakter i 2011 bestilte flere maskiner fra oss. Blant annet Mesta A/S, Risa A/S og Veidekke Industri A/S gikk til anskaffelse av en rekke Epoke maskiner. Også våre andre produkter var populære, og vi har dermed mye utstyr for levering som skal hjelpe entreprenører med veivedlikehold i årene fremover!

  

Bini steamkjeler

Den kalde vinteren med mye snø ga store problemer med overvann på norske veier. Produktet Bini 610 har derfor blitt et populært produkt for entreprenører og kommuner. Med sin raske oppstartstid (ca. 3 min.) og svært så effektive tineprossess har Bini 610 vært til stor hjelp for våre kunder!

Vintersesongen 2010/2011 

I vintersesongen 2010/2011 har entreprenørene hatt nok å gjøre. Vi ser med glede at utstyret vi har levert, både spredere og ploger, har bidratt til arbeidet med sikre veier. Vi har en serviceavdeling med ambulerende servicemekanikere som likeledes har hatt en travel vinter. Uhell er ikke til å unngå, og da er det betryggende, både for oss som leverandør og for entreprenørene, at vi har en velfungerende servicepersonell som står på når det gjelder! 

...
C. Grindvold A/S
Østre Aker Vei 260
0976 Oslo

Tlf: 22 82 00 00
firmapost@grindvold. no

Åpningstider:
Mandag - fredag
08:00 - 15:30