...

SP

 SP-med-maskin_vinj.jpg

HOLMS SP er laget for de virkelig tøffe jobbene på de store hjullasterne. Hele konstruksjonen er solid med en ekstra kraftig børste. Det er vanskelig å finne en likeverdig konkurrent på markedet.

-- 

To kraftige direktevirkende hydraulikkmotorer for en oljegjennomstrømning som passer til de større hjullasterne. Det trengs ikke støttehjul til denne feievalsen. Fritt frem for å gjøre rent på sagbruk, havner, avfallsparker og mineralanlegg.

--

HOLMS SP fås i tre breddevarianter. Standardvarianten leveres med hydraulisk eller el-hydraulisk skråstilling, svetteskjerm, høyde- og tilteindikator, parkeringsstativ og kroker (til de vanligste bærervariantene). Befuktning 240 liter for breddene 2,5 og 3,0 er tilleggsutstyr.HOLMS SP  2,5  3,0  3,5 
Arbeidsbredde, fullstendig svingt/30gr  2,2  2,6  3,0 
Maks bredde  2,8  3,3  3,8 
Vekt ekskl. kroker  600  650  700 
Tankvolum  240  240  - 
Vekt ditto med vann 200 ltr.  940  950  - 
Oljegjennomstrømning, min/maks  70/350  70/350  70/350 
...