...

60 år i Norge med spredere!Epokeprincip.jpg

 

Epoke sand-, salt-, og kjemikaliespredere har i 60 år vært en viktig del av norsk veivedlikehold.

  • Etterhengende spredere

  • Tallerkenspredere for lasteplan/chassimontering

  • Væskespredere

  • Små kombispredere

  • Blandeanlegg for saltløsning

  • Fremtidsrettet styresystem, GPS som opsjon

  

Etterhengende.jpg

 

 

 

Tallerkenspredere.jpg

 

Væskespredere.jpg 

Små kombispredere.jpg

 

Blandeanlegg.jpg 

Styresystemer.jpg 

   
...