...

Mekanisk drift

Sandspreder med mekanisk drift.

Sandsprederen er konstruert i metallet S355J2G3 med langsgående slitestål som forsterker bunnen.Mek.jpg

Sprederen drives enkelt og genialt ved at et drivhjul på sprederen presses mot hjullasterens fremhjul. Utleggervals og drivhjul er utstyrt med doble tannhjul med ulike tannantall, noe som gjør at fire ulike utvekslinger og spredemengder kan velges.

Fordelen med mekanisk drift er at utlagt mengde sand er konstant med hastigheten. Driftingen fungerer like bra om man enten kjører fremover eller bakover. Videre vil hydraulikksystemet unngå varmeutvikling da dette ikke belastes, noe som igjen fører til lavere brennstofforbruk.

Føreren kan koble på og av sprederen uten å måtte forlate førerhuset. Driftingen kobles til eller fra med tilt- eller løftefunksjonen.

 Type  SS 1,0 M  SS 2,1 M  SS 3,1 M 
Vekt (kg)  425  670  930 
Spredebredde  1795  2430  2430 
Skjærvidde  1850  2500  2500 
Volum  1000  2100  3100 
Høyde  1585  1830  1830 
Dybde  1085  1335  1635 
Feste  SMS  BM  BM 


...