...

Type 10

  

ny liten.jpg

ForshagaSprederen har vært på markedet

i over 60 år, og dekker med sin effektivitet

og enkle manøvrering de fleste behov

for veivedlikehold.

Sprederen leveres som standard med

GPS og dataoppsamling. 

Sprederen uten kjørehjul gjør den til et godt alternativ der det er trangt og vanskelig å komme frem. Den monteres istedenfor baklemmen, bak på lastebilens plan. Strøing kan utføres uavhengig eller veiavhengig med fjernbetjening fra førerhuset. Sprederen strør like effektivt uansett om bilen kjører fremover eller rygger.

Sprederen strør salt og sand med fraksjon 0 - 30 mm.

Strøing kan utføres med lasteplanet nedsenket og strøing skjer effektivt

via utleggervalse med elektrisk drift.

Strøbredden kan reguleres til sporstrøing. Sprederen kan også

effektivt benyttes til kantutlegging med tilleggsutstyr.

Type 10 for vanlige lastebiler med planbredde 2,3 - 2,6 m. Strøbredde

2500 mm, eller valgfri bredde.

TIME styreenhet 

pda_medium.jpg

ForshagaSprederen leveres med TIME trådløs manøverenhet, med touch screen.

Alle funksjonene til sprederen styres ved enkle tastetrykk. Ved hjelp av TIME får du en automatisk dataoppsamling der all data er lagret med sekund- og meterpresisjon.

Dataoppsamlingen starter automatisk, uten inngripen fra sjåfør.

For oppfølging benyttes dataprogrammet TIME Report,

der all innsamlet data presenteres oversiktlig i et kart. timerapport.jpg

Her kan du få statistikk og rapporter for utlagt mengde,

kjørt lengde osv.

Dette programmet er helt gratis og kan lastes ned fra leverandørens hjemmeside.

...