...

SKE- Serien

Last ned fil SKE.pdf
(98kb - 12 sec at 64K ISDN)

 Last ned brosjyre

 SKES.jpg

SKE sprederne strør hurtig og effektivt veier, gater, sykkel- og gang-veier, fortau og lignende.

Strømateriale: Sand, split og salt.

Sprederne kan tilkobles trekkroken på kjøretøyer som traktorer, Landrovere, Unimog, og mindre lastebiler. Veiavhengig fra kjørehjulene.

Leveres som standard med omrører som sikrer et jevnt og fint utlagt strømateriale.

   SKE 8  SKE 15 
Beholdervolum:  0,8 m3  1,25 m3 
Totalbredde:     1285 mm  1665 mm 
Strøbredde:  1008 mm  1390 mm 
Egenvekt:                           400 kg  600 kg                
  

  

...