...

EPOMINI 5 - 20

Last ned fil EpoMini5-20.pdf
(127kb - 16 sec at 64K ISDN)
 Last ned brosjyre

Epomini 5 frit.jpg


  

Små effektive spredere for manuell strøing for hånd, eller tilkoblet minitraktorer.

Begge typer sikrer en effektiv og ensartet utlegging av strømaterialet.

Strømateriale: Sand, split og salt.

Veiavhengige fra kjørehjulene.


   EpoMini 5      EpoMini 20 
Beholdervolum:  50 l   200 l 
Totalbredde:  750 mm  1065 mm 
Strøbredde:  550 mm   800 mm 
Egenvekt:  30 kg  75 kg 
...