...

ICEBERG

 ICEBERG ECO.jpg

For å bidra til et attraktivt bylandskap kreves det innovative løsninger for oppsamling av avfall. ICEBERG er et verdensomspennende produkt som imøtekommer alle behov for avfallsoppsamling.

Med ulike løsninger er det enkelt å opprettholde stilen på miljøet der containeren plasseres, det være seg på parkeringsplasser, foran offentlige bygninger, på campingplasser, på badestrender og lignende.

iceberg compl.jpgContainerne fås i størrelsene 3 m3, 4 m3 og 5 m3. Disse senkes ned i en betongramme som er nedgravet i jorden. De kan fylles 85 % fulle, og på grunn av størrelsen kreves det sjeldnere tømming enn med vanlige avfallsbeholdere. Andre fordeler er redusert støynivå, faren for brann elimineres, og ikke minst mindre lukt.

Tømming skjer ved at en søppelbil med kran løfter opp den fulle containeren og tømmer avfallet over i søppelbilen. Raskt og effektivt.

Over jorden kan en velge mellom ulike beholdere. Vi leverer flere forskjellige design, enten betong eller stål.

...