...

SIRIUS COMBI S-4900

  

SIRIUS spredere monteres på lastebilens plan eller vekselplansystem.

SH/SW/SE leveres med beholderstørrelser fra 3 til 9 m3  tørrstoff og med befuktnings-

anlegg.

  

SIRIUS er veiavhengig og bredde-mengde kompensert. Sprederne fjernstyres fra førehytten med  avanserte systemer som kan  leveres med dataoppsamling via GPS/GSM som ekstrautstyr og EpoSat GPS styrt strøing.

------

Sprederne leveres med det unike Epoke doseringssystemet med omrører,

utleggervalse og ubelastet transportbånd som via tallerken sikrer en nøyaktig og ensartet  utlegging av alle materialer, som sand, split, tørt salt, befuktet salt, og med Combi S4900 også ren væske.

------

BROSJYRE OG BILDE KOMMER! TA KONTAKT VED SPØRSMÅL OM PRODUKTET!

------

...